Zaznacz stronę

Kurs SAMODZIELNY KSIĘGOWY – KSIĘGOWOŚĆ

UPROSZCZONA rusza

1-04-2021r. – w wersji online

PREMIERA oferty i warunków uczestnictwa

odbędzie się online w:

środę 10-03-2021r. o godz. 20-30

 

TO ZDECYDOWANIE NAJLEPIEJ OCENIANY KURS Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ

POZNAJ OPINIE OSÓB Z POPRZEDNICH EDYCJI

Pozostałe opinie

Jeśli jeszcze mnie nie znasz i nie wiesz w jaki sposób wyglądają szkolenia prowadzone przeze mnie i nie masz pewności czy to dobra inwestycja to zapraszam Cię do sprawdzenia opinii na mojej stronie na FB gdzie prowadzę szkolenia za darmo: 

sprawdź opinie na mój temat

AKADEMIA KSIĘGOWOŚCI I PRAWA PODATKOWEGO

EWELINA DULĘBA TO:

OBSERWUJĄCYCH NA FB

%

POZYTYWNYCH OPINII

AKTYWNYCH KURSANTÓW

Spis treści kursu SAMODZIELNY KSIĘGOWY – księgowość uproszczona 

Moduł 1. ZUS + Elementy Kadr i Płac

1.1. Ulga na start (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)

1.2. Preferencyjny ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)

1.3. Mały ZUS PLUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)

1.4. Pełne składki ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)

1.5. Jak przygotować się do wysyłki deklaracji za przedsiębiorcę który odprowadza składki wyłącznie za siebie, przykład z chorobą przedsiębiorcy. 

1.6. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – jak to zrobić w Płatniku?

1.7. Praca członka rodziny: współpracownik, umowa zlecenie a umowa o pracę, a może bez zgłoszenia do ZUS?

1.8. Jak przygotować się do zatrudnienia pracownika? (BHP, badania lekarskie, zgłoszenie do ZUS, dokumentacja).

1.9. Przykład obliczenia listy płac dla wynagrodzenie bez składników zmiennych oraz sporządzenie deklaracji do ZUS – przykład na programie kadrowo płacowym.

1.10. Zatrudnienie pracownika do 26 roku życia a zaliczka na podatek. 

1.11. PUE ZUS – pełnomocnictwo jak je ustalić, na co nam pozwoli. 

 

Moduł 2.  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – wybrane zagadnienia i operacje gospodarcze.

2.0. Zakładanie konta w Rachmistrzu dla nowego podmiotu.

2.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR

2.2. Wyłączenia z prowadzenia PKPiR i zwolnienia z obowiązku prowadzenia PKPiR

2.3. Wzór PKPiR – omówienie struktury.

2.4. Metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR (metoda memoriałowa, metoda kasowa) – warsztat na programie księgowym

2.5. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów

2.6. Praktyczne zdarzenia gospodarcze – rozliczenie w PKPiR (m.in. ewidencjonowanie wynagrodzeń z listy płac, z umowy zlecenie na podstawie wystawionego rachunku, zus-ów, czynszu, energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodu, koszty eksploatacji samochodu osobowego, delegacje przedsiębiorcy).

 

Moduł 3. Remanent – jak sporządzić i jak zaksięgować

3.1. Remanent początkowy, w trakcie roku i końcowy.

 

Moduł 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

4.1. Definicja środka trwałego w interpretacjach indywidualnych (omówienie + przyjęcie na stan środków trwałych praca na programie księgowym)

4.2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych w interpretacjach

4.3. Wartość początkowa – jak ustalić dla środka trwałego a jak dla wartości niematerialnych i prawnych

4.4. Likwidacja, zbycie i utrata środka trwałego.

4.5. Środki trwałe do 10 000,00 zł – rozliczenie w PKPiR.

 

Moduł 5. Amortyzacja

5.1. Zasady i warunki amortyzacji (o kompletności i zdatności do użytku), wyłączenia z amortyzacji

5.2. Amortyzacja czy bezpośredni koszt? (o co tu chodzi?)

5.3. Rodzaje amortyzacji (na co zwrócić uwagę by wybrać najkorzystniejszy wariant)

5.4. Warsztat – amortyzacja. Omawiam dużo przykładów, mówię o wyborach i stawkach amortyzacji.

 

Moduł 6. Dowody księgowe – elementy i rodzaje

6.1. Elementy dowodów księgowych

6.2. Faktura VAT

6.3. Rachunek

6.4. Faktura VAT korygująca

6.5. Nota korygująca

6.6. Dowody wewnętrzne

6.7. Dowody księgowe w szczególnych sytuacjach.

 

Moduł 7. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 

7.1. Koszty uzyskania przychodu + przykłady 

7.2. Co to jest przychód + przykłady 

7.3. Powstanie obowiązku podatkowego w PIT 

7.4. Korekta przychodów

7.5. Korekta kosztów 

7.6. Samochód w działalności gospodarczej. 

7.7. Jak dokonać rejestracji JDG

7.8. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy – zasady ogólne.

7.9. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy – podatek liniowy. 

W każdym punkcie omawiamy zasady + ćwiczymy warsztat na programie księgowym. 

 

Moduł 8. Rozliczenie samochodu w działalności gospodarczej

8.1. Rozliczenie samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej (VAT i PIT)

8.2. Rozliczenie samochodu wprowadzonego na środki trwałe wykorzystywanego do celów mieszanych (VAT i PIT)

8.3. Kiedy podatnik odliczy 100% VAT i 100% PIT od wydatków związanych z samochodem osobowym.

8.4. Samochody specjalne a rozliczenie PIT i VAT w 100%.

8.5. Samochód osobowy w leasingu operacyjnym – rozliczenie w różnych wariantach. 

 

Moduł 9. Rozliczenie podatku VAT – wybrane zagadnienia – wprowadzenie.

9.1. Rejestracja podatnika VAT – analiza wybranych przypadków.

9.2. Kto to jest podatnika VAT.

9.3. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług a VAT + Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług a VAT

9.4. Prezenty o małej wartości o VAT

9.5. Zwolnienie podmiotowe a zwolnienie przedmiotowe 

9.6. Stawki VAT

9.7 Mechanizm podzielonej płatności

9.8. Vat w transakcjach krajowych powstanie obowiązku podatkowego (vat rozliczany kasowo, zasady ogólne, zasady szczególne, wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego, zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego).

 

Moduł 10. Obowiązki podatnika przy likwidacji JDG

10.1. Obowiązki czynnego podatnika VAT przy likwidacji JDG + Obowiązki podatnika zwolnionego z VAT przy likwidacji JDG

Prowadząca EWELINA DULĘBA

  • założyciel i szkoleniowiec w Akademii Księgowości i Prawa Podatkowego Ewelina Dulęba – ewelinaduleba.pl
  • autorka bloga o księgowości i kadrach pakto.pl,
  • Współzałożyciel, Członek Zarządu i Główna Księgowa w biurze rachunkowym Biuro Pakto Sp. z o.o. w Kielcach.
  • Założyciel i autor bezpłatnych szkoleń prowadzonych w ramach strony na FB (społeczność ponad 18700 osób): Ewelina Dulęba – Kursy z księgowości